Laboratory of Chemical Pharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo

矢印のアイコン toTOP

Members

Professor

Yuji Ikegaya, yuji@ikegaya.jp

Associate Professor

Ryuta Koyama, rkoyama@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Project Associate Professor

Haruki Takeuchi, haruki-t@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professors

Ai Nakashima, anaka@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor

Nobuyoshi Matsumoto, nobuyoshi@matsumoto.ac

Project Researchers

Atsushi Baba

Bao Ligao

Shota Morikawa

Akira Sakai

Saichiro Yagi

Research Fellows

Naoki Ihara

Yutaka Hoshi

Tasuku Kayama

Kohei Sawada

Graduate Students

Doctor Course (4th):

Daichi Konno

Doctor Course (3rd):

Kazuki Katori

Shinichi Kinoshita

Asako Noguchi

Toya Okonogi

Jun Ogasawara

Junya Onodera

Yosuke Yawata

Doctor Course (2nd):

Tasku Araki

Rena Kono

Risako Nakano

Ken Orita

Motoshige Sato

Yu Sato

Doctor Course (1st):

Tetsuhiko Kashima

Gyu Li Kim

Ari Ogaki

Airi Yoshimoto

Master Course (2nd):

Naoya Kuwabara

Jiayan Liu

Hiroyuki Mizuno

Kousaku Miyake

Haruya Yagishita

Kotaro Yamashiro

Master Course (1st):

Koki Mikami

Miki Nakashima

Kenji Senoo

Undergraduates

Canon Harada

Tetsu Kawana

Mikuru Kudara

Zhang Tianyi

Hana Samejima

Technical Assistants

Ayako Ishigaki

Yusuke Shibata

Tadashi Yokokawa

Secretaries

Tae Inoue, secretary@yakusaku.jp

Reiko Sasaki, secretary@yakusaku.jp