Laboratory of Chemical Pharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo

矢印のアイコン toTOP

Members

Professor

Yuji Ikegaya, yuji@ikegaya.jp

Assosicate Professor

Ryuta Koyama, rkoyama@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professors

Takuya Sasaki, tsasaki@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Ai Nakashima, anaka@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Nobuyoshi Matsumoto, nmatsumoto@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Secretaries

Tae Inoue, secretary@yakusaku.jp

Reiko Sasaki, secretary@yakusaku.jp

Project Researchers

Atsushi Baba

Eer Dunfu

Nahoko Kuga

Bao Ligao

Akira Sakai

Shibun Shu

Research Fellow (PD)

Shota Morikawa

Graduate Students

Doctor Course (4th):

Ayako Ouchi

Doctor Course (3rd):

Yutaka Hoshi

Hideyoshi Igata

Naoki Ihara

Tasuku Kayama

Ryota Nakayama

Yuya Nishimura

Yusuke Watanabe

Doctor Course (2nd):

Yuki Aoki

Megumi Andoh

Toshimitsu Hiragi

Mengxuan Gao

Daichi Konno

Sakura Okada

Saichiro Yagi

Chen Wang

Master Course (1st):

Kazuki Katori

Shinichi Kinoshita

Asako Noguchi

Toya Okonogi

Jun Ogasawara
Junya Onodera

Yosuke Yawata

Master Course (2nd):

Tasku Araki

Rena Kono

Risako Nakano

Ken Orita

Motoshige Sato

Yu Sato

Ryoma Yamashita

Master Course (1st):

Tetsuhiko Kashima

Gyu Li Kim

Ari Ogaki

Satoshi Somiya

Undergraduates

Mototsugu Sato

Hiroyuki Mizuno

Kousaku Miyake

Kotaro Yamashiro

Visiting Reseachers

Daichi Konno

Technical Assistants

Yusuke Shibata
Tadashi Yokokawa

Research Coordinators/Lecturers

Hideo Saotome

Haruki Takeuchi