Laboratory of Chemical Pharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo

矢印のアイコン toTOP

Professor

Yuji Ikegaya, yuji@ikegaya.jp

Associate Professor

Ryuta Koyama, rkoyama@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Ai Nakashima, anaka@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor

Nobuyoshi Matsumoto, nobuyoshi@matsumoto.ac

Project Researchers

Megumi Andoh

Atsushi Baba

Rena Kono

Akira Sakai

Research Fellows

Kazuki Katori

Daichi Konno

Shota Morikawa

Yu Sato

Haruki Takeuchi

Graduate Students

Doctor Course (3rd):

Tetsuhiko Kashima

Ken Orita

Airi Yoshimoto

Doctor Course (2nd):

Ari Ogaki

Jiayan Liu

Kotaro Yamashiro

Doctor Course (1st):

Sun Jinyi

Ryosuke Koike

Koki Mikami

Miki Nakashima

Hiroyuki Mizuno

Rio Okada

Kenji Senoo

Emi Shimizu

Shiyori Tanaka

Master Course (2nd):

Canon Harada

Tetsu Kawana

Mikuru Kudara

Tianyi Zhang

Hana Samejima

Master Course (1st):

Ryota Hayashi

Masashi Kawamura

Kazuma Miyata

Takumi Morimoto

Yuki Takeuchi

Ryosuke Yoshida

Undergraduates

Yamato Ishii

Yota Kagaya

Yuki Matsuo

Kensuke Muta

Kinjiro Takeda

Technical Assistants

Ayako Ishigaki

Eriko Kato

Miyuki Miyano

Secretaries

Tae Inoue, secretary@yakusaku.jp

Reiko Sasaki, secretary@yakusaku.jp