Laboratory of Chemical Pharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo

矢印のアイコン toTOP

Professor

Yuji Ikegaya, yuji@ikegaya.jp

Associate Professor

Ai Nakashima, anaka@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor

Nobuyoshi Matsumoto, nobuyoshi@matsumoto.ac

Project Researchers

Atsushi Baba

Akira Sakai

Research Fellows

Megumi Andoh

Tetsuhiko Kashima

Kazuki Katori

Rena Kono

Ryuta Koyama

Daichi Konno

Shota Morikawa

Yu Sato

Haruki Takeuchi

Graduate Students

Doctor Course (4th):

Airi Yoshimoto

Doctor Course (3rd):

Ari Ogaki

Jiayan Liu

Kotaro Yamashiro

Doctor Course (2nd):

Sun Jinyi

Ryosuke Koike

Koki Mikami

Miki Nakashima

Hiroyuki Mizuno

Rio Okada

Kenji Senoo

Emi Shimizu

Shiyori Tanaka

Doctor Course (1st):

Tetsu Kawana

Mikuru Kudara

Hana Samejima

Master Course (2nd):

Canon Harada

Ryota Hayashi

Masashi Kawamura

Kazuma Miyata

Takumi Morimoto

Yuki Takeuchi

Ryosuke Yoshida

Master Course (1st):

Sena Iijima

Yamato Ishii

Yota Kagaya

Hayato Kusakabe

Yuki Matsuo

Kensuke Muta

Rie Shimizu

Kinjiro Takeda

Undergraduates

Sora Inoue

Shota Kinoshita

Masayuki Miwa

Takeshi Nagahiro

Kisa Watanabe

Hiyori Yamada

Special Research Student

Anhelina Andriushchenko

Technical Assistants

Ayako Ishigaki

Eriko Kato

Miyuki Miyano

Secretaries

Tae Inoue, secretary@yakusaku.jp

Reiko Sasaki, secretary@yakusaku.jp