Laboratory of Chemical Pharmacology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo

矢印のアイコン toTOP

Professor

Yuji Ikegaya, yuji@ikegaya.jp

Associate Professor

Ryuta Koyama, rkoyama@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professors

Ai Nakashima, anaka@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor

Nobuyoshi Matsumoto, nobuyoshi@matsumoto.ac

Project Researchers

Megumi Andoh

Atsushi Baba

Shota Morikawa

Akira Sakai

Saichiro Yagi

Research Fellows

Naoki Ihara

Haruka Hiyama

Daichi Konno

Graduate Students

Doctor Course (4th):

Shinichi Kinoshita

Asako Noguchi

Doctor Course (3rd):

Tasuku Araki

Rena Kono

Risako Nakano

Ken Orita

Motoshige Sato

Yu Sato

Doctor Course (2nd):

Tetsuhiko Kashima

Gyu Li Kim

Ari Ogaki

Airi Yoshimoto

Doctor Course (1st):

Jiayan Liu

Kotaro Yamashiro

Master Course (2nd):

Koki Mikami

Miki Nakashima

Hiroyuki Mizuno

Kenji Senoo

Master Course (1st):

Canon Harada

Tetsu Kawana

Mikuru Kudara

Tianyi Zhang

Hana Samejima

Undergraduates

Ryota Hayashi

Masashi Kawamura

Takumi Morimoto

Yuki Takeuchi

Ryosuke Yoshida

Technical Assistants

Ayako Ishigaki

Eriko Kato

Miyuki Miyano

Secretaries

Tae Inoue, secretary@yakusaku.jp

Reiko Sasaki, secretary@yakusaku.jp