Professor
Yuji Ikegaya, yuji@ikegaya.jp

Assosicate Professor
Ryuta Koyama, rkoyama@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor
Takuya Sasaki, tsasaki@mol.f.u-tokyo.ac.jp
Ai Nakashima, anaka@mol.f.u-tokyo.ac.jp
Nobuyoshi Matsumoto, nmatsumoto@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Secretary
Tae Inoue, secretary@yakusaku.jp
Reiko Sasaki, secretary@yakusaku.jp
Ayaka Takae, secretary@yakusaku.jp

Research Fellows
Eer Dunfu
Bao Ligao
Atsushi Baba

Postdoctoral Fellows
Shota Morikawa

Graduate Students
Doctor Course (3rd):
Satoshi Iwasaki
Hiroto Kojima
Mami Okada
Kazuki Okamoto
Ayako Ouchi
Yu Shikano
Shibun Shu
Kenichi Makino

Doctor Course (2nd):
Yutaka Hoshi
Hideyoshi Igata
Naoki Ihara
Tasuku Kayama
Ryota Nakayama
Yuya Nishimura
Yusuke Watanabe

Master Course (1st):
Yuki Aoki
Megumi Andoh
Toshimitsu Hiragi
Mengxuan Gao
Daichi Konno
Sakura Okada
Saichiro Yagi
Chen Wang

Master Course (2nd):
Kazuki Katori
Asako Noguchi
Koji Nonaka
Atsuya Ogawa
Toya Okonogi
Junya Onodera
Yosuke Yawata

Master Course (1st):
Tasku Araki
Rena Kono
Risako Nakano
Ken Orita
Motoshige Sato
Yu Sato
Ryoma Yamashita

Undergraduates
Tetsuhiko Kashima
Gyu Li Kim
Shotaro Kinutani
Ari Ogaki
Satoshi Somiya

Reseacher
Jun Ogasawara
Chen Wang

Research Coordinator/Lecturer
Hideo Saotome
Haruki Takeuchi